VIAGGI DI ARCHITETTURA FENG SHUI

1992-1995Bioarchitettura Feng Shui 1 I miei primi viaggi

 

 

 

 

2002Bioarchitettura Feng Shui 2 Berlino con M° Haward Choy

 

 

 

 

Bioarchitettura Feng Shui 32004 Montevideo con M° Claudio Melloni

 

 

 

 

2006Bioarchitettura Feng Shui 4 Hong Kong con M° Choy, Lo e Chiang

 

 

 

 

2007Bioarchitettura Feng Shui 5 Alto Adige con M° Ros e Parancola

 

 

 

 

2008Bioarchitettura Feng Shui 6 Svizzera e Austria con M° Ros e Parancola

 

 

 

 

2009Bioarchitettura Feng Shui 7 Basilea – Goetheanum con M° Ros e Parancola

 

 

 

 

2010Bioarchitettura Feng Shui 8 Hong Kong e dintorni con il G. M° Paul Hung

 

 

 

 

2011Bioarchitettura Feng Shui 9 Viaggio a Bangkok – Bali con Mauro Rahardjo

.

.

.

.

2012Bioarchitettura Feng Shui 10 Malesia con Joey Yap

.

.

.

.

2016noi Cina: Suzhou – Pechino

..

.

.

.

2019 Giappone: Kyoto

.

.

.

.

2020 India: Kerala

Salva

Salva

Salva

Salva

 

Salva

Salva

Salva

Salva